Antoni Clapés: "L'arquitectura de la llum"

"Aquest llibre teu, tan teu, m'ha anat bastint una mena de record d'allò que no he pogut recordar bé. Va més enllà de la poesia, el llibre, si més no ultrapassa el que correntment entenem per poesia. Fa una poesia que remet a allò inefable que roman en com i quan podríem haver entès quina cosa no materialitzada seria una poesia no escrita, només viscuda o desitjada, o simplement albirada. He viscut cada poema i cada conjunció de poemes del llibre com si aquest hagués estat escrit per un que remotament podria haver estat jo si jo no hagués esdevingut un altre, que, per això mateix, pot llegir els teus poemes com t'acabo d'explicar que els llegeixo".

Carles Hac Mor, estiu del 2012.